• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

عمده فروشی پوشاک جزیره بچه ها رسولی وقادری

واردات شیکترین لباسهای کودک ونوجوان دخترانه وپسرانه

عرضه مستقیم البسه بچهگانه وزنانه خارجی از مبدا چین هندودبی

آدرس جزیره قشم درگهان بازارقدیم پشت بانک تجارت انتهای کوچه کدخداپلاک565/12

تلفن07635265601  همراه09171670406 

ساعت کاری فروشگاه 8صبح الی4 عصر

روش خرید

درطول7 سال سابقه فعالیت این وب سایت مشتری مداری وارایه قیمت مناسب وعرضه کالای دارای
کیفیت مناسب را همواره درشیوه فروش خود استفاده کردیم وهمچنان کدخدانت براین اصول استواروپایبند است
ارایه اعتمادکیفیت وقیمت مناسب درنوبه اول به نفع کدخدانت برای جذب مشتری این زنجیربی انتهابوده است

از این که کدخدانت رابرای خرید برگزیده اید سپاسگزاریم
لطفا برای خریدموفق هر هفته از همه صفحات سایت دیدن فرمایید چون هرهفته کالاهای جدید
به سایت اضافه میشود وبعد ازدریافت قیمت ومقایسه قیمتها در ساعات کاری با فروشگاه تماس
بگیریدوخریدخودرا انجام دهید

لطفابعدازهماهنگی های لازم سفارش خودرابه ایمیل پایین ارسال کنید

arasooli2015@gmail.com

فقط فروش عمده تکفروشی به هیچ عنوان نداریم لطفا خطوط را مشغول نکنید

کد عکس 1

قیمت : 19000 تومان

قیمت هر عدد در جین 12تایی نوشته شده

رده سنی : 7 تا 12 ساله

قیمت عمده.تکفروشی نداریم

 

ازتماس وطرح سوالاتی همچون فروش چکی یاتضمین اشخاص جدا

خودادری شود جواب منفی میباشد

درهیچ جابا افرادناشناس شروع تجارت با چک وضمانت نیست

لطفا خطوط مارامشغول نکنید

کد عکس 3

قیمت : 15000 تومان

رده سنی : 2 تا 6 ساله

 

کد عکس 5

قیمت : 22000 تومان

رده سنی : 7 تا 14 ساله

 

کد عکس 7

قیمت : 31000 تومان

رده سنی : 5 تا 9 سال

 

کد عکس 9

قیمت : 12000 تومان

رده سنی : 2 تا 6 سال

 

کد عکس 11

قیمت : 16000 تومان

رده سنی : 6 تا 11 سال

 

کد عکس 13

قیمت : 14000 تومان

رده سنی : 3 تا 6 سال

 

کد عکس 15

قیمت : 22000 تومان

رده سنی : 7 تا 11 سال

 

کد عکس 17

قیمت : 16000 تومان

رده سنی : 5 تا 10 سال

 

کد عکس 19

قیمت : 11000 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 21

قیمت : 18000 تومان

رده سنی : 1 تا 4 سال

 

کد عکس 23

قیمت : 11000 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

اینجا کدخدانت دات کام است

بزرگترین وب سایت پوشاک بچه گانه در ایران

 

کد عکس 25

قیمت : 11000 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 27

قیمت : 13500 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 29

قیمت : 11000 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 31

قیمت : 21000 تومان

رده سنی : 5 تا 9 سال

 

کد عکس 33

قیمت : 16000 تومان

رده سنی : 3 تا 7 سال

 

 

کد عکس 35

قیمت : 14800 تومان

رده سنی : 5 تا10 سال

v

 

کد عکس 37

قیمت : 14800 تومان

رده سنی : 3 تا 8 سال

 

کد عکس 39

قیمت : 11000 تومان

رده سنی : 2 تا 4 سال

 

کد عکس 41

قیمت : 24500 تومان

رده سنی : 5 تا 9 سال

دو تیکه .سارافن وشلوارک نخی

کد عکس 42

قیمت : 22000 تومان

رده سنی : 2 تا 6 سال

کد عکس 43

قیمت : 22000 تومان

رده سنی : 2 تا 6 سال

 

لباس عروس

قیمت : 25000 تومان

رده سنی : 3 تا 7 سال

 

 

کد عکس 47

قیمت : 13500 تومان

رده سنی : 3 تا 7 سال

 

 

کد عکس 49

قیمت : 11600 تومان

رده سنی : 3 تا 6 سال

 

کد عکس 51

قیمت : 21000 تومان

رده سنی : 5 تا 9 سال

 

کد عکس 53

قیمت : 14000 تومان

رده سنی : 2 تا 6 سال

 

کد عکس 57

قیمت : 13500 تومان

رده سنی : 2 تا 6 سال

 

کد عکس 59

قیمت : 15000 تومان

رده سنی : 6 تا 10 سال

 

کد عکس 61

سارافن نکست مارکدارnext

قیمت : 25000 تومان

رده سنی : 3 تا 7 سال

 

کد عکس 63

سارافن نکست مارکدارnext

قیمت : 22800 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 65

سارافن نکست مارکدارnext

قیمت : 22800 تومان

رده سنی : 2 تا 5 سال

 

کد عکس 67

سارافن نکست مارکدارnext

قیمت : 25000 تومان

رده سنی : 3 تا 7 سال

 

کد عکس 69

زیر سارافن

قیمت : 5800 تومان

رده سنی : 3 تا 8 سال

اینجا کدخدانت دات کام است

بزرگترین وب سایت پوشاک بچه گانه در ایران